Bảng phí, giá dịch vụ chứng minh tài chính lùi ngày 2024

SổTiết Kiệm Thời Gian Lùi Ngày Phí Dịch Vụ
50 triệu 3 – 6 tháng 1.500.000đ
100 triệu 3 – 6 tháng 2.000.000đ
200 triệu 3 – 6 tháng 2.000.000đ
300 triệu 3 – 6 tháng 2.200.000đ
400 triệu 3 – 6 tháng 2.500.000đ
500 triệu 3 – 6 tháng 3,000,000đ
600 triệu 3 – 6 tháng 3.500.000đ
700 triệu 3 – 6 tháng 3.500.000đ
800 triệu 3 – 6 tháng 4,000,000đ
900 triệu 3 – 6 tháng 4,000,000đ
1 tỷ 3 – 6 tháng 4.500.000đ
1,1 tỷ 3 – 6 tháng 5,000,000đ
1,2 tỷ 3 – 6 tháng 5,500,000đ
1,3 tỷ 3 – 6 tháng 6,000,000đ
1,4 tỷ 3 – 6 tháng 7.000.000đ
1,5 tỷ 3 – 6 tháng 7.000.000đ
10 tỷ đến 1000 tỷ đồng Phí 0.4% => có thể thương lượng
Mượn sổ gốc Sao y + Scan miễn phí
Hotline: 0987 309 309 Mr Khoa